FOING-NOVA Rješenja Usluge Reference Tvrtka Kontakt Podrška Linkovi Newsletter
     
  SINERGIS - područna riznica
  Proizvodi
  IPIS - računovodstveno-financijski sustav
  IPIS Central
  Izvanproračunsko poslovanje
  Planiranje i realizacija prodaje
  Isplate
  Zakup prava lova
  Za urede državne uprave
  SINERGIS - područna riznica
  Konsolidacija excel obrazaca
  Obrtnik
 
<< Natrag
SINERGIS - područna riznica  

Uspostava sustva područne riznice postaje sve više nužnost kako bi jedna lokalna samouprava uspješno riješila niz nedostataka u dosadašnjem funkcioniranju.
Uz direktne i indirektne financijske uštede, poboljšanja funkcionalnosti, rješavanje problema dislociranosti, centralizacije podataka, smanjivanja mogućnosti pogrešaka i višestrukih unosa, uspostava područne rizinice pokazatelj je i ozbiljnosti sagledavanja problema, pristupa i praćenja postojećih suvremenih organizacijskih i informatičkih trendova.
Sustav područne riznice mora biti rezultat timskog rada svih pojedinih subjekata koji će u njemu sudjelovati, mora biti shvaćen kao jedan velik korak naprijed u poslovanju i samo kao takav može biti uspješan i učinkovit

 
Photo
Funcionalna shema područne riznice

Prikazuje zaokruženi ciklus tijeka podataka od unosa obveza prema dobaljačima, kreiranja i kontrole platnih naloga, njihovo odobravanje i transfer naloga u sustav poslovne banke, te povratne informacije o izvršenim plaćanjima za naloge svakog pojedinog korisnika.

Photo
Informatično rješenje

Sastoji se od programskog paketa „Foing-nova SINERGIS“ sastavljenog od tri međusobno povezana modula :

  • Glavna knjiga s pripadajućim izvješćima i excel obrascima proračunskih korisnika i planiranjem proračuna
  • Salda konti kupaca i dobavljača s pripadajućim izvješćima
  • Platni promet (virmani)
 
  Funcionalna shema područne riznice
  Informatično rješenje
     
   
   
     
FOING-NOVA d.o.o.- Braće Radića 52d - Jalkovec, 42 000 Varaždin - Tel: +385 (0)42 203 262, Fax: +385 (0)42 203 263. All rights reserved. 2009.